Cáo Phó:
Gia đình LM gốc Phát Diệm, Nhà Vãng Lai PD và Giáo xứ Phú Hải kính báo

Cha Cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí
Linh mục Sàigòn, gốc Giáo phận Phát Diệm.
Sinh ngày 17.12.1922 tại Xuân Hồi, Ninh Bình, thuộc Gx. Cách Tâm, Phát Diệm,
Đã an nghỉ trong Chúa lúc 1g47 sáng thứ sáu 20.10.2017
Hưởng thọ 95 tuổi với 67 năm Linh Mục.

Chương trình lễ tang :
Lễ nhập quan : 10g30 thứ sáu 20.10.2017 tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm, 102 Chiến Thắng P.9 Q.Phú Nhuận, Saigòn.
Di quan đến Nhà thờ Phú Hải : 4g30 chiều thứ bảy 21.10.2017
Lễ An táng : 9g00 thứ hai 23.10.2017 tại Nhà thờ Phú Hải, 69 Cô Giang P.1 Q.Phú Nhuận, Saigòn.
Hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Tiểu sử của Cha cố Gioan Baotixita Phạm Năng Trí :
* 17.12.1922 : Sinh tại Xuân Hồi, Kim Sơn, Ninh Bình, thuộc Gx. Cách Tâm, Gp. Phát Diệm
* 15.08.1935 : Nhập Tiểu chủng viện Phúc Nhạc
* 07.09.1944 : Nhập Đại chủng viện Thượng Kiệm, Phát Diệm
* 02.12.1950 : Thụ phong Linh Mục tại Nhà thờ Chính toà Phát Diệm
* 01.01.1951 : Phó Xứ Giáo xứ Dưỡng Điềm
* 15.08.1951 : Giám thị tại Tiểu chủng viện Phúc Nhạc
* 30.06.1954 : Di cư vào nam cùng với Tiểu chủng viện
* 1954-1968 : Tiếp tục làm Giám thị rồi Giáo sư Pháp văn tại Tiểu chủng viện Phát Diệm Phú Nhuận
* 1962-1968 : Phụ trách thêm Xóm đạo Phú Hải (tức là Đội Có)
* 1968-2002 : Chính Xứ tiên khởi Giáo xứ Phú Hải, Giáo hạt Phú Nhuận
* 2002-2011 : Nghỉ hưu tại Nhà thờ Phú Hải
* 2011-2017: Nghỉ hưu tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm Phú Nhuận.

Cộng đoàn Gx. Phú Hải, Nhà Vãng Lai và Gia đình LM gốc Phát Diệm cùng Họ Hàng Huyết tộc và Họ Hàng Linh tông kính báo.
Đại diện: LM Phạm Bá Lãm

Họ hàng Huyết tộc của Cha G.B. Phạm Năng Trí kính xin Quí Đức Cha, Qúi Cha và Nam Nữ Tu Sĩ, Anh Chị Em Họ Hàng tiếp tục
cầu nguyện cho linh hồn Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Năng Trí là Cha Chú, Cha Bác, Cha Ông, Cha Ông Cố của chúng con / tôi:

Ðức Ông Trần Văn Khả, VN
Lm Trần Bình Trọng, Hoa Kì
Linh Mục Phạm Hữu Thiết, VN
Linh Mục Lưu Ðình Vinh, Hoa Kì
Linh Mục Trần Công Nghị, Hoa Kì
Linh Mục Trần Xuân Lãm, Gia Nã Đại
Linh Mục Nguyễn Văn Mạnh, VN
Linh Mục Trần Thanh Xuân, VN
Nữ Tu Phạm Thị Tám, VN
Nữ Tu Phạm Thị Dự, VN
Nữ Tu Phạm Thị Thục, Pháp quốc
Nữ Tu Trần Thị Thiên Hương, VN
Nữ Tu Nguyễn Thị Huê, VN
Nữ tu Hoàng Thị Lan, VN
Nữ tu Trần Thu Hà, Hoa Kì
Nữ tu Trần Thị Thu Hương, VN
Nữ tu Trần Thị Hường, Hoa Kì
Nữ tu Vũ Thị Bích Thảo, VN
Nữ tu Trần Thuỳ Trang, VN