Kính Gởi đến Quý Vị:

1. Chương trình Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 31, và các thông tin tại Linh địa La Vang, do Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền- Quản nhiệm Trung tâm hành hương La Vang, cung cấp .

2. Một số hình ảnh, do Tôi chụp nhiều góc chụp khác nhau xung quanh Vương cung Thánh Đường đang xây dựng.

3. Một số hình ảnh chụp lại từ Tập tài liệu : Vương Cung Thánh Đường ĐỨC MẸ LA VANG , của Ban Quản Lý Dự Án , tường trình về việc xây dựng với Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tháng 4 / 2017.

4. Trên công trường, các máy thiết bị và công nhân hối hả, cố gắng hoàn thành phần Lễ đài ( Tiền sảnh, tháp trước) của Vương Cung Thánh Đường, và Quảng trường Lòng Chúa Thương Xót (khoảng sân từ tháp cổ đến lễ đài), để Thánh Lễ trong dịp Đại hội Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 năm nay , sẽ được cử hành tại đây.

5. Trong 3 ngày Đại Hội : 13 , 14 & 15 / 8 / 2017. Tất cả các thuyết trình và Suy niệm được cử hành tại Linh Đài và Quảng trường Các Thánh Tử Đạo.

Toma Trương Văn Ân


Xem Hình

Chương trình : ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31

Thời gian : từ ngày 13 đến ngày 15 / 8 / 2017
Chủ đề : “Sống tinh thần Sứ Điệp Fatima “

Chúa Nhật : 13 / 8 / 2017

Buổi sáng :
06 g00 Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường niên
Địa điểm : Linh đài
Chủ tế : -Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ la Vang.
- Ca đoàn Giáo xứ la Vang
- Thừa tác viên MTC : ĐCS
- Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện .
• Phụ trách : Dòng Thánh Tâm + Dòng CCT + Linh mục Hưu dưỡng


08g00 Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường niên
Địa điểm : Linh đài
Chủ tế : -Cha An tôn Huỳnh Đầy, Bề trên Tổng Quyền Dòng Thánh Tâm Huế
- Ca đoàn Giáo xứ Thạch Hãn
- Thừa tác viên MTC : ĐCS
- Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện .
• Phụ trách : Dòng Thánh Tâm + Dòng CCT + Linh mục Hưu dưỡng

10g00 Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường niên
Địa điểm : Linh đài
Chủ tế : -Cha An tôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện TGP Huế
- Ca đoàn Giáo xứ Trí Bưu
- Thừa tác viên MTC : ĐCS
- Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện .
• Phụ trách : Dòng Thánh Tâm + Dòng CCT + Linh mục Hưu dưỡng


Buổi Chiều :

14g00 THUYẾT TRÌNH : “ Cùng với Mẹ, người trẻ vững tâm bước vào đời sống gia đình”
• Địa điểm : Quảng Trường các Thánh Tử Đạo ( phía sau Linh đài)
• Chào mừng : Đội trống kèn Bùi Chu
Phụ trách Đội trống kèn : Cha Mt Trần Nguyên
• Thuyết trình viên: Đức Cha Phao Lô Nguyễn Thái Hợp ( OP) , Giám mục Giáo phận Vinh- Chủ tích UB Công lý và Hòa bình HĐGM VN
• Điều hành chương trình : Cha Bênêđictô Ngô Văn Hải và Giới trẻ Gp Huế
• Vũ khúc kết thúc : Công đoàn MTG Vinh , Kim Long Huế.
• Kết thúc : Kinh Đức Mẹ La Vang

- Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện .
• Phụ trách : Dòng Thánh Tâm + Dòng CCT + Linh mục Hưu dưỡng

17g00 KHAI MẠC ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31

• Địa điểm : Lễ đài ( Tiền đường Vương cung Thánh đường đang xây dựng)
• Chào mừng : Đội trống kèn Bùi Chu
Phụ trách đội trống kèn : Cha Mt Trần Nguyên
• Chào mừng- Giới thiệu – Tuyên bố khai mạc: ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGP Huế.
• Vũ khúc chào mừng : Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng – Huế .
• Cắt dây thả 3 bong bóng biểu tượng Ba Miền :
+ ĐTGM PX. Lê Văn Hồng
+ ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh
+ ĐTGM Leopoldo Girelli

• Làm phép Bàn thờ : ĐTGM PX. Lê Văn Hồng

THÁNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG
• Lễ kính Đức Mẹ la Vang
• Chủ lễ và Giảng : ĐTGM Leopoldo Girelli
• Phụ lễ : ĐTGM PX. Lê Văn Hồng.
Các bài đọc : Bài đọc 1 : Hc 2,2-9 ; Bài đọc 2 : Rm 8,31-39 ; Tin Mừng : Lc 2,41-52 .
• Ca đoàn : Cha Minh Anh

20g00 TÔN THỜ THÁNH THỂ
• Chủ sự : Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, GM Gp Phú Cường- Chủ tịch UB Truyền thông Xã hội.
• Kiệu Thánh Thể :
+ 2 xe hoa : Gx Phủ Cam
+ lộ trình : Lễ đài – Tháp cổ - Linh đài Đức Mẹ La Vang
+ Suy niệm , hát bài hát phổ thông & Đọc kinh:
Cha Giuse Nguyễn Văn Tiến+ Gp Xuân Lộc ( Cha Tiến mời riêng)
+ Cộng đoàn cầm nến
+ Kết thúc :
Đức Cha Chủ sự suy niệm về thống hối khoảng 5 phút
Phép lành Mình Thánh Chúa
Đưa Mình Thánh Chúa về nhà chầu sau Linh đài.

• Giải tội và chầu MTC suốt đêm :
+ địa điểm : Khai mạc tại Linh đài.
Giải tội tại nhà nguyện
Chầu MTC tại nhà chầu sau Linh đài.
• Lời khai mạc : Đức Cha Giuse nguyễn Tấn Tước, GM GP Phú Cường
• Tiết mục sám hối : MTG Thanh Hóa ( 10 phút)

Phiên Chầu MTC Suốt Đêm : tại nhà chầu sau Linh đài :
1. 21g30 – 22g30 : GP Vinh
2. 22g30 – 23g30 : Gp Xuân Lộc
3. 23g30 – 24g30 : Gp Nha Trang
4. 24g30 - 01g30 : TGP Hà Nội
5. 01g30 – 02g30 : Gp Đà Nẵng
6. 02g30 – 03g30 : TGP Sài Gòn

Giải tội : trong nhà nguyện :
Phụ trách : Cha Anton Nguyễn Văn Thăng + Cha Giuse Phạm Văn Tuệ

Thứ Hai 14 . 8 . 2017

Buổi Sáng :

05g00 THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC BÀ PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU
Địa điểm : Lễ đài
• Dàn chào : Đội trống kèn Bùi Chu
• Chủ lễ: ĐTGM Phao lô Bùi Văn Đọc, TGM Sài Gòn, Chủ tịch UB Giáo lý Đức tin
• Giảng lễ : Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, GM Gp Phát Diệm, Phó Chủ tịch HĐGMVN
• Các bài đọc : Bài đọc 1 : Dcr2,10-13 ; Bài đọc 2 : Rm8,28-30 ; Tin Mừng : Ga 2, 1-11
• Ca đoàn : Cha Minh Anh

08g00 THUYẾT TRÌNH : “Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại fatima”
• Địa điểm : Phía sau Linh đài
• Chào mừng : đội kèn trống Bùi Chu
• Thuyết trình viên : Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, GM Hải Phòng, Phó TTK HĐGMVN
• Điều hành chương trình : Cha Benedic Ngô Văn Hải và Giới trẻ TGP Huế
• Kết thúc : hát Năm Xưa Trên Cây Sồi

Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện
• Phụ trách : Cha Anton Nguyễn Văn Thăng + Cha Giuse Phạm Văn Tuệ


Buổi chiều :

15g00 GIỜ KINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
• Địa điểm : Linh đài
• Phụ trách giờ kinh : Cha Phê-rô Nguyễn Văn Phước

Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện
Phụ trách : Cha Anton Nguyễn Văn Thăng + Cha Giuse Phạm Văn Tuệ


16g15 DÂNG HOA LÊN MẸ
• Các ĐHY, ĐGM, LM tập trung tại nhà Trung tâm
• Các ĐHY, ĐGM, LM dâng hoa lên Mẹ
• Các ĐHY, ĐGM, LM mặc lễ phục tại tháp cổ

17g00 THÁNH LỄ VỌNG KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
• Địa điểm : Lễ đài
• Dàn chào : Đội trống kèn Thái Bình
• Phụ trách đội trồng kèn : Cha Mt Trần Nguyên
• Đoàn đồng tế tiến về Lễ đài
• Chào mừng – Giới thiệu : ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh , TGP Huế
• Chủ lễ : ĐHY Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội.
• Giảng : Đức Cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi , GM Qui Nhơn, Chủ tịch UB Nghệ thuật thánh.
• Các bài đọc : BDD1 : 1Sb15,3-4,15.15-16; 16,1-2: BDD2 : 1Cr 54b-57; TM: Lc 11,27-28
• Ca đoàn : Cha Minh Anh

20g00 DIỄN NGUYỆN
• Địa điểm : Linh đài
• Phụ trách : Cha Anton Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Hồ Sĩ Hiếu Trung
• Tiết mục : “Đức Mẹ hiện ra tại Fatima” : Dòng MTG Huế
• Cộng đoàn lần hạt Mân Côi Năm Sự Mầng.
• Tiết mục : “Đức Mẹ hiện ra tại La vang” Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng

Giải tội :
• Địa điểm : Nhà nguyện
• Phụ trách : Cha Anton Nguyễn Văn Thăng + Cha Giuse Phạm Văn Tuệ

21g30 THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

• Địa điểm : Đài Lòng Chúa Thương Xót ( trên hồ cạnh Quảng trường Mân côi)
• Chủ lễ : Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, GM Đà Nẵng , Chủ tịch UB Văn Hóa
• Phụ trách phụng vụ : Phong trào Lòng Chúa Thương Xót
+ Quay các loa về phía cổng chính
+ Mở âm thanh vừa đủ nghe cho cộng đoàn quanh Đài Lòng Chúa Thương Xót

Thứ Ba 15 . 8 . 2017

05g00 ĐẠI LỄ BẾ MẠC HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG LẦN THỨ 31

Kiệu Mẹ
• Bàn kiệu và gánh kiệu : Gx Phủ Cam
• Dàn chào: Đội trống kèn Bùi Chu và Thái Bình
Phụ trách : Cha Mt Trần Nguyên
• Lộ trình : Linh đài – Tháp cổ - Lễ đài
• Chủ sự : ĐC Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế , Chủ tịch HĐGMVN
• Dâng hoa trước Linh đài : Gx Phủ Cam (7 phút) – các Vũ công tháp tùng kiệu Mẹ
• Suy niệm và lần hạt đi kiệu : TGP Huế


Thánh Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

• Chủ lễ : Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế , Chủ tịch HĐGMVN
• Giảng: ĐC Phê-rô Nguyễn Văn Khảm , GM Mỹ Tho, Tổng Thư ký HĐGMVN
• Các bài đọc : BĐ1 : Kh11,19a : 12,1-6a.10ab ; BĐ2: 1Cr15,20-26; TM: Lc1,39-56
• Ca đoàn : Cha Minh Anh
• Cám ơn : Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang


BẾ MẠC ĐẠI HỘI