Roma -- Trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Vaitcan hôm nay với ĐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY nói: Tòa Thánh đang sẵn sàng hành động làm môi giới để cứu vãn Najaf, thánh địa của phái Hồi giáo Shiites ở Iraq.

ĐHY tuyên bố rằng: “Nếu được gọi tới, Tòa Thánh sẽ sẵn sàng đồng ý, hầu cho tất cả các phe phái có thể tới bàn đàm phán với nhau”.

ĐHY Quốc vụ Khanh giải thích rằng: “Đức Giáo Hoàng và các hành động của Vatican được đặt trọng tâm vào việc làm trung gian. Nói một cách chính xác theo luật lệ quốc tế thì việc Tòa Thánh đưa ra lời đề nghị này không hẳn là ‘trung gian” nhưng gần như là cung hiến “uy tín tốt” của mình giúp cho các phe nói truyện với nhau. Vì lý do này mà Tòa Thánh sẵn sàng. Và chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ không lùi bước.

Trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ĐHY Sodano cũng nhận định rằng: “Với tất cả các cuộc giết chóc đang xẩy ra, nó làm sỉ nhục cho Hồi giáo và cho con dân cao qúi của Iraq. Chúng tôi đòi hỏi rằng đặc tính thánh thiêng của các thành phải được tôn trọng và chúng tôi lên án bất cứ hình thức bạo động nào”.