Haiti (Port-Au-Prince) (Zenit 7/01/2004) - Uy tín của Giáo hội Công giáo Haiti bị suy giảm vì mối quan hệ trong quá khứ với tổng thống Jean Bertrand Aristide, một linh mục công giáo trước khi lên làm tổng thống Haiti. Nay Giáo hội Công giáo Haiti muốn đứng ra làm trung gian hòa giải giữa tổng thống Aristide và những người muốn ông phải từ nhiệm.

Với nguy cơ đất nước có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn khi bạo động đang ngày một gia tăng, thứ Tư 7/01/2004, có thêm 2 người bị thiệt mạng và 30 người bị thương trong cuộc biểu tình tại thủ đô Port-Au-Prince, Giáo hội Công giáo Haiti đề nghị thành lập một ủy ban đặc biệt để cố vấn cho tổng thống Aristide và đưa quốc gia tới một cuộc bầu cử mới. Ðề nghị này được ông Aristide và một vài tổ chức chính trị chấp thuận. Tuy nhiên phe đối lập muốn ông phải từ nhiệm ngay tức thì. Một số Giám Mục Haiti đã bày tỏ lập trường tương tự, sau khi có những cáo buộc chính phủ của ông Aristide tham nhũng và bất tài.

Ðức Cha Pierre Duma, Gíam Mục Port-au-Prince đã cáo buộc chính phủ đương cầm quyền là đứng đàng sau các nhóm du đãng tấn công những người biểu tình. Cảnh sát Haiti cũng được sử dụng để dọa nạt những người chống đối. Ðức Cha Duma đã tuyên bố nhắm vào ông Aristide như sau: "Kẻ liên hệ nên biểu lộ tinh thần yêu nước: hãy rút ngắn nhiệm kỳ hay là từ chức". Giáo hội Công giáo Haiti là một trong số ít cơ chế còn nguyên vẹn trong một xã hội đang tan rã, tiếp theo những chính thể độc tài và giờ đây là sự cai trị bất tài của ông Aristide.