Ngày 07-07-2022
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Hình Bóng Tôi
Lm Vũđình Tường
01:44 07/07/2022
Vị luật sư hỏi Đức Kitô anh cần làm gì để được hưởng nước trời? Bởi anh là luật sư nên Đức Kitô nói với anh. Sách luật dậy thế nào? Anh trả lời theo luật trong sách Xuất hành 20 và Lêvi 19, dậy: mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và thương yêu tha nhân như chính mình. Đức Kitô khen kiến thức luật của anh. Ngài nói với anh: 'Cứ làm như vậy sẽ được sống' C.28. Vị luật sư rành rẽ về luật, nhưng gặp trở ngại trong việc áp dụng luật vào thực tế trong cuộc sống. Khó khăn lớn nhất của anh là việc hiểu chính xác nghĩa tha nhân. Anh hỏi Đức Kitô: Tha nhân là ai? Anh mong Ngài giải thích cho. Đức Kitô không trả lời thẳng vào câu hỏi nhưng kể cho anh dụ ngôn người Samaritanô.

Chuyện xảy ra như sau. Một người đi đường bị cướp. Bọn cướp đã lấy hết của còn đánh anh cách tàn nhẫn. Để anh nằm bên vệ đường, nửa sống, nửa chết. Sau đó ít lâu có Thầy Tư Tế và rồi thầy Lêvi cả hai đều đi qua đoạn đường đó. Cả hai trông thấy anh nhưng không ai ra tay cứu giúp. Cả hai, mỗi người tránh sang lối khác mà đi. Kế đến một thương gia đi ngang, trông thấy nạn nhân, ông xuống ngựa đến cứu chữa nạn nhân. Đức Kitô hỏi người luật sư. Theo anh, trong ba người đó, ai là tha nhân của người bị cướp đánh. Vị luật sư đáp: Người thương gia. Đức Kitô nói với anh. 'Anh hãy đi và cũng làm như vậy' c.37.

Người thương gia không thông luật bằng vị Tư Tế và Lêvi. Bởi ông là thương gia nên rành vềluật thương mại, buôn bán. Ông lại là người ngoại đạo nên rất có thể ông không rành rẽ về luật mến Chúa hết tâm hồn và yêu tha nhân như chính mình. Người thương gia trông thấy nạn nhân, ông hành xử theo tính nhân bản. Thấy người đau khổ cần giúp thì ông giúp với khả năng của mình. Điều này cho biết luật yêu thương đồng loại được ghi sẵn trong tâm hồn mỗi người. Khi sanh ra đời, ai cũng biết luật yêu thương đồng loại. Luật yêu thương trở thành luật tự nhiên. Thứ hai, biết luật và giữ luật là hai việc khác nhau. Không phải ai biết luật cũng thi hành luật, giữ trọn lề luật. Thứ ba, biết luật không làm cho luật nên trọn. Thực hành luật mến Chúa, yêu tha nhân mới làm trọn lề luật.

Người luật sư đã đúng khi ông tin sự sống trường sinh là quà đặc biệt Chúa ban. Tự sức con người không thể lấy được mà cần nhận từ Thiên Chúa. Để nhận sự sống đời đời con người cần phải mến Chúa và thương người đồng loại. Ông luật sư không gặp trở ngại trong việc mến Chúa, nhưng yêu mến đồng loại như chính mình là vấn đề ông gặp khó khăn. Hầu hết tranh tụng, cãi vã đến từ tha nhân. Hàng xóm tranh tụng cãi vã vì con gà sang bới vườn rau, vì con chó sủa nguyên đêm, vì giây leo hàng rào, vì tiếng ồn vang nhà hàng xóm, vì mùi hôi chuồng heo bay sang. Toàn những chuyện lặt vặt biến sang chuyện lớn tiếng, lớn đến độ kiện tụng nhau.

Yêu người như yêu ta. Ai là tha nhân là vấn đề người luật sư cần làm sáng tỏ. Nói chung, chúng ta thường hiểu tha nhân là người chúng ta biết ít nhiều về họ. Họ sống gần ta, làm cùng sở, xóm giềng. Dụ ngôn người Samaritanô cho biết tha nhân được hiểu là tất cả mọi người. Tha nhân bao gồm mọi sắc tộc, mầu da, ngôn ngữ và ngay cả khác niềm tin tôn giáo, hoặc không tin gì hết. Nạn nhân thuộc tôn giáo gì không rõ nhưng người thương gia rõ ràng là dân ngoại. Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu chính là dụ ngôn nói về tình yêu không biên giới. Tình yêu này không phân biệt bất cứ ai, giúp được trong khả năng mình thì cứ giúp, và như thế là làm trọn lề luật. Khi giúp nạn nhân người thương gia chấp nhận hiểm nguy có thể xảy ra cho chính ông. Ông không rõ bọn cướp đã đi xa hay còn ẩn trốn đâu đó chờ cướp kẻ khác. Khi ra đi việc thương mại là chính yếu. Bây giờ ông đặt việc thương mại của ông sang hàng thứ yếu, cứu người là ưu tiên số một. Ông cũng tin vào người chủ khách trọ, tin người chủ đó không lường gạt, hoặc đòi giá cắt cổ. Ông chăm sóc cho nạn nhân và còn lo cho chu đáo đến lúc lành bệnh. Ông không trông mong nạn nhận bồi thường, trả lại phí tổn ông chăm sóc cho nạn nhân. Ta có thể nói ông chăm sóc cho nạn nhân như chăm sóc cho chính mình.

Đức Kitô nói với anh luật sư, anh dãy đi và làm như vậy. Đức Kitô cũng nói với mỗi người chúng ta, hãy đi làm như người thương buôn Samaritanô tốt lành.

TiengChuong.org

My Other Self

A lawyer asked Jesus what must he do to inherit eternal life? Because he was a legal man, Jesus asked him what did the Law say? The lawyer quoted the teaching from the books of Exodus 20 and Leviticus 19:18, which says, to love God with all one's heart, soul and strength, and mind and love one's neighbour as oneself. Jesus praised the lawyer for his knowledge. He told the lawyer: 'Do this and life is yours' v.28. The lawyer had no problem to quote the Law, but was unclear about the concept of who is his neighbour. He asked Jesus for clarification. Jesus told him about the story of the Samaritan. It was about a man who was injured by robbers. They left him half death on a road side. A priest and a Levi saw the victim, but refused to get involve. This point tells us that having knowledge of the law is good, but what really counts is applying it to save a life. A businessman, who did not have as much knowledge about the Law as the priest and Levi had, but he saved the victim. He dismounted his horse, and came to his aid. At the end of the story, Jesus asked the lawyer who was a neighbour to the victim? The lawyer replied, the one who helped the victim. Jesus told him, 'Go, and do the same yourself' v.37. Jesus told the lawyer, and us, to learn from the businessman.

The lawyer was right to believe that eternal life is a special gift, which is beyond one's ability to earn. In order to inherit eternal life, one must love God and love one's neighbour. He had no difficulty to understand the requirement of loving God, but had trouble defining the concept of neighbour. Loving one's neighbour requires us to love as though loving your other self. Who is my other self? This is what troubled the lawyer? Having a good neighbour is a blessing because that neighbour looks after things when we are home, and when we are away. Probably most complains in life come from unkind neighbours. The housing density causes even more complains, things like noise and stench, and overgrown vines and hanging branches in one's backyard. Over crowded parking along a roadside is another problem. These problems happen within our neighbourhood. Our common concept of neighbour would be someone who we know, who lives or works near us, and we have some knowledge of that person. Our neighbour is someone who we can chat with over the fence, or who lives opposite our house, or families on our street.

The story of the Good Samaritan broadens up the concept of neighbour. It is extended to everyone, regardless of their cultural background, religious belief or race. The story of the Good Samaritan tells us that our neighbour is a stranger. That other self is outside, not part of us; that other self is unknown to us, and yet that other self is what we need to care for, to look after as if we take care of our own self. The story of the Good Samaritan is the story of love without borders. Love is the key that leads to eternal life. The story seems to define that everyone, who is desperately in need of support and care for is our neighbour.

In helping the victim, the businessman put himself in a risky situation. He didn't know whether the bandits had gone or they were hiding nearby waiting to prey on the next victim. The businessman, regardless of his own risk, helped the victim. He put his business trip on hold, and saw the needs of the injured man as his first priority. He trusted the innkeeper would not cheat him. He took care of the victim's immediate needs and also cared for his convalescence. He expected no favour return from the injured man. He helped the victim as though helping himself.
 
Ngày 08/07: Khôn như Rắn & Đơn sơ như Bồ Câu – Thầy Phó Tế Giuse Vũ Viết Hướng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
02:28 07/07/2022

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

“Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

“Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

“Khi người ta bắt bớ anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

Đó là lời Chúa
 
Hãy làm như người Samaritanô
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
08:48 07/07/2022
Hãy làm như người Samaritanô

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm – C

(Lc 10, 25-37)

Hôm nay, chúng ta tự hỏi: "Ai là anh em của tôi?" (Lc 10,29).

Chuyện kể rằng, một số thầy người Do thái thấy một thầy Do thái kia hay vắng mặt vào giờ cầu nguyện Thứ Bẩy hằng tuần. Các thầy kia nghi ngờ người anh em có gì bí mật với Thiên Chúa, nên bàn bạc với nhau cử một thầy ta theo dõi người anh em… Thế là, ông thầy được cử tò mò tìm kiếm, nhưng thật xúc động vì thấy người anh em mình vào chiều Thứ Bẩy đến một khu phố nghèo trong thành dọn nhà cho một bà đang bị bại liệt, và phục vụ giúp bà, chuẩn bị bữa cơm cho bà. Khi điệp viên trở về, những thầy Do thái ở nhà đã hỏi : "Ông ấy ở đâu? ở trên trời, trên các tầng mây hay giữa các vì sao?". Thầy được sai đi trả lời : "Không, người anh em của chúng ta đã được đưa lên nơi rất cao".

Yêu bằng hành động

Yêu người thân cận thể hiện bằng hành động cụ thể là cao cả nhất; vì đây là lúc mà tình yêu được thể hiện. Chỉ có mình Chúa Kitô kêu lên, “thấy người nghèo, đừng bỏ đi qua” để thức tỉnh lòng bác ái nơi các môn đệ. Công đồng Vatican II trong một tài liệu đã chép : Làm "người Samaritanô" có nghĩa là thay đổi kế hoạch của mình ( "đến gần anh ta"), dành thời gian để ("chăm sóc anh ta")... Điều này cũng là chúng nghĩ đến các nhân vật của quán trọ, như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói : "Người Samaritanô đã có thể làm mà không có chủ quán? Thật vậy, người chủ quán, người vô danh ấy, đã thi hành nhiệm vụ cách cao cả. Tất cả chúng ta cũng có thể hành xử như ông ta, hoàn thành nhiệm vụ của riêng mình với tinh thần phục vụ. Tất cả chúng ta đều có cơ hội, nhiều hay ít trực tiếp hay gián tiếp, để giúp đỡ những người cần giúp. Trung thành thi hành sứ vụ là yêu mến mọi người.

Hãy vứt bỏ sau lưng cái chưa cần thiết để đón nhận người đang cần đến chúng ta, (người Samaritanô nhân hậu) và ông chủ quán đã làm việc của mình với tình yêu, cả hai đều thể hiện tình yêu bằng việc làm cụ thể. Chúa Giêsu đã hỏi nhà thông luật: "Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rời vào tay bọn cướp?" Và Chúa bảo ông : "Ông cũng hãy đi và làm như vậy " (Lc 10,36-37).

Chúa Giêsu chính là người Samaritanô

Chúa Giêsu Kitô tự nhân mình là người Samaritanô đi ngang qua, khi những người Pharisiêu xúc phạm Chúa và nói: "Ông là một người Samaritanô và là người bị quỷ ám" (Ga 8,48 )... Vậy người hành hương Samaritanô là chính Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu thực sự là một lữ hành đã gặp con người bị thương do tội lỗi, do ma quỷ, thế gian tra tấn, đang nằm sõng soài trên mặt đất. Chúa đã không bỏ qua, bởi vì mục đích cuộc hành hương của Chúa nhằm để "viếng thăm chúng ta" (Lc 1,68.78). Người đã từ trời lữ hành xuống thế và cư ngụ giữa chúng ta. Người không chỉ "xuất hiện trên đất, nhưng còn sống và trò chuyện với con người" (Br 3,38)...

Người đã đổ rượu, rượu của Lời Chúa trên các vết thương của chúng ta, và như mức độ nghiêm trọng của vết thương không thể chịu được, Người đã pha trộn rượu với dầu là sự êm dịu của Người và "tình yêu Người dành cho nhân loại" (Tit 3 4)... Sau đó, đưa con người đến quán trọ. Quán trọ ở đây là Giáo hội, Giáo hội đã trở thành nơi ở và nơi ẩn náu của toàn dân... Chính Chúa Kitô ở trong Giáo hội, Người trao ban hồng ân... Quán trọ ở đây còn là nhà chầu có chủ quán là Chúa Giêsu đón mời. Các Thánh Tông Đồ và Các Mục Tử, Các Tiến Sĩ và những người kế vị tượng trưng cho chủ quán trọ… Các ngài chăm sóc bệnh nhân là chúng ta bằng Lời Chúa, Cựu Ước và Tân Ước, bằng Lề luật Thánh và các tiên tri.

Hãy đi và làm như vậy

"Hãy đi và làm như vậy" (Lc 10,37, đó là lời của Chúa Giêsu dành cho nhà thông luật khi xưa. Hôm nay, Chúa cũng bảo mỗi người chúng ta "Hãy đi và làm như vậy".

Có người hỏi : Hãy đi và làm như vậy là thế nào? Là làm như người Samaritanô nhân hậu đã làm. Tất cả chúng ta phải tiếp tục nhiệm vụ của người Samaritanô nhân hậu bên cạnh những người chúng ta gặp và chân thành giúp đỡ, băng bó các vết thương thể xác và tinh thần cho họ, những vết thương lòng, nghèo đói, ốm đau, bệnh tật, cô đơn và chết chóc… Đừng ngồi đặt vấn đề: Ai là anh em tôi? Nhưng hãy đi và tỏ ra mình là anh em của mọi người. Đừng dừng lại tìm xem người đó là ai, có đạo hay không có đạo. Nhưng hãy đi và làm như người Samaritanô kia, nhìn thấy vết thương thì băng bó, gặp người đau khổ phải cứu giúp. Cần vượt qua quan niệm hẹp hòi, đi đến tình huynh đệ phổ quát.

Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng nói : "Người Samaritanô nhân hậu là bất kỳ ai nhạy cảm với nỗi đau khổ của người khác, là người "cảm động" trước bất hạnh của người lân cận mình. Chúng ta cần phải nuôi dưỡng sự nhạy cảm của trái tim, vì nó làm chứng cho lòng trắc ẩn của ta đối với những người đau khổ".

Lạy Chúa, mỗi lần chúng con thấy người anh em mắc nạn, xin giúp chúng con biết hành động thương xót anh em như Chúa đã thương xót chúng con. Amen.Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hội đồng Giám mục: Colombia sắp hết linh mục
Đặng Tự Do
08:29 07/07/2022


Trong 30 năm qua, đã có sự suy giảm về ơn gọi chủng sinh trong nước; nếu xu hướng tiếp tục, trong tương lai sẽ có ít linh mục hơn ở Colombia.

Theo số liệu của Hội đồng Giám mục Colombia, tại nước này hiện có 600 phó tế vĩnh viễn 7.000 linh mục triều và 4.000 linh mục dòng.

Có lẽ với bức tranh toàn cảnh này thì không có quá nhiều lo ngại, trừ khi chúng ta bắt đầu bối cảnh hóa hiện tại từ quá khứ. Vào năm 1990, đất nước có 6.000 chủng sinh, vào năm 2020, con số đó giảm xuống chỉ còn 2.400 và vào năm 2021 là 1.700, và sự suy giảm này đang tiếp tục diễn ra.

Theo Cha Manuel Vega León, giám đốc Ủy ban Mục vụ và Đời sống Thánh hiến của Hội Đồng Giám Mục Giám mục Colombia, nếu xu hướng này tiếp tục, tương lai sẽ rất phức tạp vì sẽ không có việc chăm sóc mục vụ trong các cộng đồng giáo xứ.

Một số yếu tố quyết định làm nổi bật lý do tại sao Giáo hội Colombia lại trải qua tình trạng này. Vào những năm chín mươi, ơn gọi thường xuất phát từ các gia đình đông con ngoan đạo, nhưng đó không phải là thực tế ngày nay, bởi vì số con trong một gia đình ngày càng ít đi, với hầu hết các gia đình chỉ có một con.

Có những vùng tại Colombia đang mất dần sự gắn bó với ơn gọi tư tế, chẳng hạn như Santander và Antioquia. Và cuối cùng, không phải là một thực tế nhỏ, là những vụ tai tiếng trong Giáo Hội Công Giáo, đã tạo ra sự chán nản và mất lòng tin trong các gia đình.

Nhưng Cha Vega León nhìn thấy cơ hội trong khó khăn; đối với ngài, một số chiến lược là cần thiết. Đầu tiên là sự đồng hành của các nhà vận động ơn gọi. Mỗi thẩm quyền của Giáo hội được kêu gọi ủy nhiệm một linh mục hoặc một nữ tu để đồng hành với các thanh niên và thiếu nữ trong khi họ phân định về ơn gọi của mình.

Thứ hai, thực hiện các chương trình mầm non ơn gọi trong các Giáo phận, nơi ươm mầm cho ơn gọi trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời (thời thơ ấu, thiếu niên và thanh niên); và thứ ba, bảo vệ gia đình qua các thực hành hữu ích như dạy giáo lý, hoặc các bí tích như Thánh Thể và thêm sức.

Với lời kêu gọi này, Giáo Hội Công Giáo hy vọng rằng mối quan tâm về ơn gọi không chỉ được xem như một mối quan tâm định chế, mà còn là quan tâm và hy vọng của các gia đình, và cá nhân về một phong cách sống phục vụ thế giới, xã hội và chính giáo hội.
Source:caracol.com.co

 
Lviv cấm Chính Thống Giáo trực thuộc Mạc Tư Khoa hoạt động
Đặng Tự Do
08:30 07/07/2022


Hội đồng địa phương ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine đã trở thành hội đồng đầu tiên cấm một Giáo Hội Chính thống giáo có liên kết trực tiếp với Mạc Tư Khoa hoạt động.

Theo thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi, việc hội đồng nhất trí bỏ phiếu cấm hoạt động của Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC – có tính chất “chính trị” và không có hiệu lực lập pháp, vì các quy tắc về các tổ chức tôn giáo phải được đưa ra ở cấp quốc gia..

“Đây là một quan điểm mà chúng tôi đã lên tiếng công khai, và bây giờ các cơ quan nhà nước phải bắt tay vào giải quyết nó,” Sadovyi cho biết như trên.

UOC, cho đến tháng 5 vừa qua vẫn phải báo cáo với Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa. Thượng Phụ Kirill vẫn là thẩm quyền tối cao chính thức của Chính Thống Giáo ở Ukraine cho đến năm 2019, khi Giáo Hội Chính thống tân lập của Ukraine được các nhà lãnh đạo Giáo Hội ở Istanbul chính thức công nhận.

Một Giáo Hội Ukraine riêng biệt, được coi là một phần thiết yếu của nhà nước Ukraine mới độc lập, khỏi sự cai trị của Liên Xô vào năm 1991. Ukraine đã chiến đấu trong nhiều năm để được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô ở Istanbul công nhận trước khi cuối cùng đạt được nguyện vọng này vào năm 2019.

Hầu hết các tín hữu giáo dân đã chuyển sang Giáo Hội mới nhưng đa số các giáo xứ vẫn trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gây ra căng thẳng cao độ sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Vào cuối tháng 5, các Giám Mục của UOC đã bỏ phiếu cắt đứt quan hệ với Mạc Tư Khoa để đáp lại sự ủng hộ trắng trợn của Thượng phụ Kirill cho cuộc chiến, được Điện Cẩm Linh mô tả là một “hoạt động quân sự đặc biệt”

Hầu hết các tín hữu ở Lviv, giống như phần lớn phía tây của Ukraine, là người Công Giáo theo nghi thức Đông phương - có liên hệ với Rôma nhưng có các cử hành Phụng Vụ giống như Chính Thống Giáo.

Theo hội đồng thành phố, chỉ có bốn nhà thờ ở Lviv thuộc về UOC.

Một trợ lý cho Đức Tổng Giám Mục Lviv của UOC nói với Reuters rằng ngài không tin rằng lệnh cấm này có thể áp dụng cho UOC vì UOC đã tách ra khỏi quỹ đạo Mạc Tư Khoa.

Tuy nhiên, Yuriy Lomaha, ủy viên hội đồng cho rằng, sự đoạn tuyệt của UOC đối với Mạc Tư Khoa là “giả tạo”.

“Họ đang đi theo con đường này để ít bị chú ý hơn”, Lomaha nói với Reuters. Quan điểm của ông phản ánh sự ngờ vực rộng rãi hơn trong xã hội Ukraine về UOC và mối liên hệ lâu dài của Giáo Hội này với Mạc Tư Khoa.

Một cuộc thăm dò hồi tháng 4 cho thấy 51% người Ukraine được khảo sát muốn chính phủ ra lệnh cấm UOC, với sự ủng hộ cao hơn đáng kể ở phía tây của đất nước.
Source:Reuters
 
ĐTGM Công Giáo Ukraine tại Hoa Kỳ ca ngợi quyết định ban cấp tư cách ứng viên Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine
Đặng Tự Do
08:31 07/07/2022


Người Công Giáo Ukraine ở Philadelphia và trên toàn quốc đang “hoan nghênh bước đi can đảm của Liên minh Âu Châu trong việc mở rộng quy chế ứng viên cho Ukraine,” Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Mỹ, cho biết.

Charles Michel, chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ngày 23 tháng 6 thông báo rằng cả Ukraine và nước láng giềng Moldova đã được cấp tư cách ứng viên, theo điều mà ông mô tả là một quyết định “lịch sử” giữa hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 của Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels.

Ông Michel nói: “Chúng tôi đang gửi một thông điệp rất mạnh mẽ, một thông điệp về sự thống nhất và quyết tâm địa chính trị”, đồng thời lưu ý rằng nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Georgia, nơi “quan điểm Âu Châu” đã được công nhận, cũng sẽ được ban cấp tư cách ứng viên “một khi các ưu tiên nhất định được giải quyết.”

Hội đồng Âu Châu bao gồm các nguyên thủ quốc gia của các thành viên Liên Hiệp Âu Châu.

Ukraine đã nộp đơn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu bốn ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Đó là cuộc tấn công tiếp tục của Nga sau cuộc chiến phát động vào năm 2014 nhằm sáp nhập Crimea với sự hậu thuẫn của các lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk.

Đợt xâm lược mới nhất được đánh dấu bằng bạo lực đặc biệt khủng khiếp đối với dân thường, khiến các quốc gia kêu gọi điều tra tội ác chiến tranh và diệt chủng.

Con đường gia nhập hoàn toàn vào Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine có thể mất một thập kỷ hoặc hơn, nhưng thông báo ngày 23 tháng 6 là “một dấu hiệu cho thấy Liên Hiệp Âu Châu công nhận những hy sinh mà người Ukraine đang thực hiện hàng ngày để bảo vệ và bảo đảm tương lai của Âu Châu”, Tổng giám mục Gudziak nói như trên với trang CatholicPhilly.com, là trang tin tức trực tuyến của Tổng giáo phận Philadelphia.

“Chúng tôi đánh giá cao sự liên kết chặt chẽ hơn của Ukraine với Âu Châu, không chỉ vì nó sẽ giúp Ukraine phòng thủ vào thời điểm này trước cuộc xâm lược vô cớ của Nga, mà còn vì Ukraine sẽ đóng góp nhiều cho Liên Hiệp Âu Châu”, Đức Tổng Giám Mục, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương ở Philadelphia cho biết.

Ukraine, quốc gia giành được độc lập từ Liên Xô cũ vào năm 1991, sẽ củng cố và làm giàu cho Liên Hiệp Âu Châu và 27 quốc gia thành viên của nó, ông nói.

Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói: “Ukraine đã gắn kết Liên Hiệp Âu Châu lại với nhau trong khi chịu đựng cuộc khủng hoảng nội bộ của chính mình. “Người Ukraine đang chứng tỏ rằng có những nguyên tắc đáng sống và đáng chết. Hàng trăm người Ukraine đang cống hiến cuộc sống của họ mỗi ngày cho các nguyên tắc dân chủ, công lý và tự do “.

Đặc biệt, “hai điều đã trở nên rõ ràng” liên quan đến sự thống nhất của Liên Hiệp Âu Châu.

Ngài nói: “Thứ nhất, một mình đồng Euro không thể giữ Liên Hiệp Âu Châu lại với nhau. “Thứ hai, việc bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của thần thánh và con người - sự thật, công lý, tự do - không thể bảo đảm hòa bình và thịnh vượng.”

Khi các cuộc tấn công tàn bạo của Nga tiếp tục, “Người Ukraine đang hy sinh tối cao để bảo vệ các nguyên tắc và giá trị mà Liên Hiệp Âu Châu, và nền văn minh Âu Châu nói chung, được thành lập,” Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói. “Họ xứng đáng hơn bất cứ ai để trở thành một phần của hiệp thông Âu Châu.”
Source:Sunday Visitor
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Video lược sử và sứ mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
Hội Dòng MTG Huế
09:49 07/07/2022
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Hình ảnh đặt tay truyền chức thánh -LM Đaminh Nguyễn Ngọc Long
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
08:54 07/07/2022
Hình ảnh đặt tay truyền chức thánh

Hằng năm trong khoảng thời gian từ sau lễ mừng Chúa Phục sinh, vào tháng Tư dương lịch, đến mùa Hè, ở hầu hết các Giáo phận Công Giáo trên thế giới có lễ truyền chức Linh mục cho các ứng sinh linh mục sau những năm tháng học hành tu trì tập luyện khoa thần học, khoa tu đức, khoa Kinh Thánh và khoa mục vụ ở các trường đại chủng viện.

Vậy thế nào là hình ảnh Bí tích truyền chức linh mục?

Trong Hội Thánh Công Giáo, như người tín hữu Công Giáo thường vào Chúa nhật đọc kinh Hội Thánh có bẩy phép Bí Tích: Rửa tội, Giải tội, Mình Thánh Chúa, Thêm sức, Hôn phối, Truyền chức thánh, và Xức dầu.

Bí tích Truyền chức thánh có ba cấp bậc: Chức Phó Tế, chức Linh mục và chức Giám Mục.

Bí tích chức Phó Tế cho những ứng sinh sẽ được lãnh nhận Bí tích chức Linh mục. Có thể nói Chức Phó tế là bước thứ nhất để chuẩn bị lãnh nhận chức Linh mục.

Từ sau Công đồng Vaticano II. năm 1965, chức Phó Tế vĩnh viễn dành cho nam giới được thiết lập, hay đúng hơn được phục hồi sống lại, trong Hội Thánh Công Giáo. Những vị được nhận lãnh bí tích Phó tế vĩnh viễn là những người nam có gia đình, và họ không tiếp tục được nhận lãnh bí tích chức linh mục.

Các vị được nhận lãnh chức thánh Phó tế vĩnh viễn cũng trải qua thời gian ở trường đạo tạo về thần học, kinh thánh, phụng vu, mục vụ bí tích, lịch sử Hội Thánh. Điều kiện tuổi tác cùng trí thức cũng như đạo đức của các vị Phó tế vĩnh viễn được tùy theo Giám mục mỗi Giáo phận ấn định theo nhu cầu tại chỗ. Các vị Phó tế vĩnh viễn là những vị có chức thánh phụ giúp việc bàn thờ trong các nghi lễ phụng vụ, việc bác ái nơi các xứ đạo.

Chức Linh mục theo giáo luật Hội Thánh Công Giáo Roma qui định, do Đức Giám Mục tuyển chọn những người phái nam chọn bậc sống độc thân, ban truyền cho. Linh mục là cộng sự viên trợ giúp Đức Giám Mục giáo phận trong việc mục vụ cử hành các Bí Tích cho người giáo dân nơi các xứ đạo trong giáo phận.

Linh mục được Đức Giám Mục tuyển chọn truyền chức cho và sai gửi đi sống làm việc mục vụ ở xứ đạo với những người tín hữu Chúa Kitô nơi đó. Nhiệm vụ của ông không chỉ thu gọn trong việc cử hành các Bí Tích theo nhu cầu mục vụ tinh thần đạo đức, trong khuôn viên thánh đường, nhưng còn trải rộng ra là người sống làm chứng cho tin mừng tình yêu nước Thiên Chúa, mà ông rao giảng loan truyền. Đây là một đòi hỏi thách đố cho ông, nhưng ông không một mình. Trái lại Thiên Chúa, Đấng kêu gọi ông trở thành linh mục ban ân đức sức trợ giúp, và cả người giáo hữu cũng nâng đỡ tinh thần cho.

Và trước khi được lãnh nhận Bí Tích chức Linh mục, ông phải trải qua thời gian đào tạo huấn luyện. Các ứng sinh Linh mục được đào tạo về mặt trí thức và đạo đức, cùng cung cách sống xử sự trong chiều tương quan với Thiên Chúa, nguồn đức tin, và với con người trong xã hội, nơi sau này họ cùng đồng hành sinh hoạt làm việc mục vụ.

Họ được huấn luyện tập tành không phải để trở nên người đã hoàn hảo hay như một máy móc tự động. Không, họ vẫn là con người với khả năng giới hạn về mọi mặt. Nhưng họ phải hai chân đứng trên mặt đất, và luôn nhận thức nhu cầu cần phải học hành tu luyện thêm, như Hội Thánh Chúa luôn trên con đường lữ hành trần gian, có bước đi tiến tới, và cũng luôn có nhu cầu phải phản tỉnh suy nghĩ lại để đổi mới cung cách xử sự bước đi. Không ai là con người hoàn toàn cả!

Trong nghi lễ Bí tích truyền chức thánh linh mục có nghi thức đặt tay của Đức Giám Mục chủ sự trên đỉnh đầu ứng sinh Linh mục.

Sau khi toàn thể dân Chúa hiện diện trong buổi lễ đọc hát Kinh cầu các Thánh, Đức Giám Mục chủ lễ sẽ đọc lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa ban chức Linh mục cho các ứng sinh chịu chức. Và sau đó từng ứng sinh lên trước vị chủ lễ, ngài sẽ âm thầm đặt hai bàn tay trên đỉnh đầu tân chức. Với nghi thức này họ trở thành linh mục, Tư Tế của Chúa trong Hội Thánh.

Và sau đó các vị giám mục, các linh mục có mặt trong buổi lễ cũng lần lượt đến đặt tay trên từng tân linh mục, để nói lên tình liên đới huynh đệ linh mục đoàn trong Hội Thánh phục vụ dân Chúa nơi Giáo phận.

Nghi lễ đặt tay phong chức thánh không là điều phát minh của Hội Thánh Kitô giáo, nhưng có nguồn gốc trong Kinh Thánh từ thời xa xưa.

Trong sách Dân Số (27,18-22) tường thuật lại Ông Jusua được Thánh Tiên tri Mose đặt tay truyền chức theo ý muốn của Thiên Chúa:

“ ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.19 Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng.20 Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó.21 Nó sẽ đứng trước mặt tư tế E-la-da. Tư tế sẽ đến trước nhan ĐỨC CHÚA mà xin thẻ xăm u-rim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Ít-ra-en, sẽ ra sẽ vào."

22 Ông Mô-sê đã làm như ĐỨC CHÚA truyền cho ông: Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng.23 Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà phán.”Trong sách Kinh Thánh tân ước nghi thức đặt tay giữ vai trò quan trọng với việc trao quyền nhiệm vụ trong Hội Thánh. Các vị tông đồ Phaolo và Barnabê đã tuyển chọn những vị lo việc tư tế thờ phượng cho các Cộng đoàn xứ đạo, mà các ngài đã thành lập. Sau khi cầu nguyện và đặt tay Thánh Phaolo và Barnabê đã truyền chức linh mục cho họ.( CV 14,2-24).

Cử chỉ đặt tay trên đỉnh đầu diễn tả sự tin tưởng tràn đầy lòng yêu thương. Xưa nay các bậc ông bà cha mẹ gia đình thường hay dùng bàn tay xoa đầu con cháu mình, nói lên tình yêu thương, sự vui mừng gần gũi lo lắng. Và con cháu khi được bàn tay ông bà cha mẹ xoa phủ trên đầu cảm nhận được chúc phúc lành, tình yêu thương âu yếm an ủi vỗ về dành cho mình.

Tân linh mục được Thiên Chúa qua Hội Thánh đặt tay chúc phúc ban truyền cho chức thánh linh mục để làm nhiệm vụ tư tế, nhiệm vụ loan truyền tình thương yêu của Chúa cho con người.

Tân linh mục được Chúa qua bàn tay của Hội Thánh chúc phúc, nên họ cũng dùng bàn tay mình mang phép lành chúc phúc của Chúa tiếp tục đến cho con người, qua đời sống là nhân chứng, và việc phụng vụ tế lễ cử hành các Bí Tích của Hội Thánh.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
 
VietCatholic TV
Ba tướng hàng đầu của Nga bị bắt. Ukraine nắm được nhược điểm xe tăng Nga, 1600 chiếc đã nổ tung
VietCatholic Media
03:08 07/07/2022


1. Ba vị tướng hàng đầu của Nga bị bắt vì nghi mưu toan đảo chính Putin

Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Anh nhận định rằng sau các tổn thất kinh hoàng tại Ukraine và những khó khăn kinh tế tại Nga, Putin giờ đây nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Trong bối cảnh đó các cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ ba tướng lĩnh hàng đầu, trong đó có một người là phụ tá Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này. Các quan chức Nga đã cho biết như trên vào hôm thứ Tư và nói rằng họ bị bắt vì tội lạm dụng quyền lực.

Ba người bị bắt là Trung tướng Sergei Umnov, trợ lý Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nga, Thiếu tướng Alexei Semyonov, Tư Lệnh Cảnh Sát thành phố St. Petersburg; và Thiếu tướng Ivan Abakumov.

Tờ báo quốc doanh Nga Kommersant đưa tin rằng từ năm 2016 đến năm 2020, ba tướng lãnh hàng đầu của Nga bị cáo buộc đã biển thủ tiền từ Quỹ Bộ Nội vụ của các khu vực St. Petersburg và Leningrad, và mua tài sản “để sử dụng cho mục đích cá nhân”,.

Theo tờ báo quốc doanh, các tướng lĩnh này đã rút tiền từ quỹ để mua bất động sản và xe hơi, cũng như chi cho các trợ lý không nằm trong biên chế nhà nước. Ở Nga, cụm từ “các trợ lý không nằm trong biên chế nhà nước” thường dùng để chỉ những người phụ nữ đẹp, là tình nhân bên cạnh các quan chức.

Umnov, 57 tuổi, đã là trung tướng công an từ năm 2013, ông từng là Tư Lệnh Cảnh Sát St. Petersburg từ tháng 3 năm 2012 đến tháng 2 năm 2019 trước khi được Putin bổ nhiệm làm trợ lý cho Thứ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev.

Nếu ba quan chức này bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm, theo tờ The Mạc Tư Khoa Thời Báo.

Ủy ban Giám sát Công cộng Mạc Tư Khoa nói với hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga rằng Umnov hiện đang bị giam giữ tại một trung tâm tạm giam ở Mạc Tư Khoa.

“Umnov đã bị giam giữ và anh ta không nhận tội”, ủy ban nói với thông tấn xã TASS.

Umnov “hoàn toàn không đồng ý với những gì anh ta bị buộc tội, gọi đó là tất cả sự ngu ngốc và vô lý”, Eva Merkacheva, một thành viên của ủy ban, nói với hãng thông tấn Interfax của Nga.

Theo Kommersant, nhà riêng và nơi làm việc của ba người đàn ông đã được các nhân viên của Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Cục An ninh Nội chính của Bộ Nội vụ Nga khám xét hôm thứ Ba

Ủy ban Điều tra của Nga, cơ quan điều tra liên bang hàng đầu của đất nước, đã mở một vụ án hình sự đối với Umnov, Semyonov và Abakumov với cáo buộc lạm dụng quyền lực nghiêm trọng. Cuộc điều tra hiện đang diễn ra và các hoạt động tìm kiếm vẫn đang được thực hiện, các quan chức cho biết hôm thứ Tư.

Ủy ban đã yêu cầu một tòa án ở Mạc Tư Khoa gửi Umnov, Semyonov và Abakumov đến một trung tâm giam giữ trước khi xét xử trong hai tháng.

Các nguồn thạo tin cho rằng ba tướng lĩnh hàng đầu trong ngành công an bị bắt vì nghi ngờ có dính líu tới âm mưu đảo chính Putin. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu đưa ra thêm những lời bình luận.

2. Ba kho đạn Nga bị phá hủy cùng xe tăng. Nga pháo kích vào Odesa

Trong bản báo cáo sáng thứ Năm 7 tháng 7, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết trong đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7, quân xâm lược Nga đã bắn tên lửa hành trình vào hai nhà chứa ngũ cốc tại Odesa và vào Đảo Rắn.

“Khuya ngày thứ Tư 6 tháng 7, hai hỏa tiễn đã bắn trúng hai nhà chứa nông sản. Cả hai đã bị phá hủy cùng với khoảng 35 tấn ngũ cốc. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong.”

Ngay từ sáng sớm, quân Nga còn thực hiện các đợt bay lượn trên không và trinh sát đảo Rắn.

“Hòn đảo đã bị tấn công bởi hai tên lửa phóng từ trên không. Cầu tàu đã bị hư hại đáng kể.”

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cũng cho biết quân đội Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 38 binh sĩ Nga, phá hủy một xe tăng, và ba kho đạn ở miền nam Ukraine

“Tại các khu vực Mykolaiv và Kherson, các đơn vị pháo binh và không quân Ukraine đã tấn công các thành trì của lực lượng Nga và các nhà kho của họ”.

Trong ngày 6 tháng 7, các lực lượng Nga đã mất 38 binh sĩ, một xe tăng T-62, hai hệ thống súng cối Sani 120 ly, hai xe thiết giáp, bốn xe vận tải, cũng như ba kho đạn ở vùng Mykolaiv và một kho nhiên liệu ở Kherson.

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết rằng gần Dobrianka ở vùng Kherson, một nhóm 10 biệt kích Nga đã cố gắng đột phá vào phía sau của các đơn vị Ukraine. Tuy nhiên, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 5 binh sĩ Nga, làm bị thương một người khác, buộc nhóm này phải rút lui.

Quân Nga cũng cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine gần Myroliubivka, quận Beryslav, vùng Kherson. Tuy nhiên, họ đã không thành công và buộc phải rút lui.

Lực lượng chiếm đóng của Nga tiếp tục các chiến thuật không kích và bắn hỏa tiễn. Sáng sớm ngày 6 tháng 7, trực thăng Nga lại tấn công Plotnytske và Ivanivka. Không có thương vong nào được ghi nhận. Vào buổi chiều, người Nga đã bắn một hỏa tiễn từ một máy bay vào Odesa, nhưng lực lượng phòng không của Ukraine đã bắn hạ nó ngay trên biển.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã pháo kích vào làng Lymany ở khu vực Mykolaiv bằng hệ thống tên lửa phóng hàng loạt Grad và pháo 122 ly. Trận pháo kích đã làm hư hại một trường mẫu giáo và tòa nhà hành chính trong cộng đồng. Một động cơ chữa cháy của cộng đồng địa phương đã bị phá hủy. Không có thương vong.

Vào buổi trưa, quân xâm lược đã nã pháo vào cộng đồng Shyroke và làm hỏng 15 tấm pin của một nhà máy điện mặt trời. Một người bị thương.

3. Khuyết điểm thiết kế trong các xe tăng Nga dẫn đến những thiệt hại rất nặng

Trong bản báo cáo sáng 7 tháng 7, ngày thứ 134 của cuộc chiến tranh xâm lược do Putin phát động, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, tổng thiệt hại chiến đấu của quân Nga đã lên đến 1.600 xe tăng, 3.789 xe chiến đấu bọc thép, 812 hệ thống pháo, 247 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 110 hệ thống tác chiến phòng không, 217 máy bay, 187 trực thăng, 2.648 phương tiện cơ giới và xe chở nhiên liệu, 15 tàu chiến, 664 thiết bị bay không người lái, 65 đơn vị thiết bị đặc biệt. Tổng cộng 153 hỏa tiễn hành trình của đối phương đã bị bắn hạ.

Trong cuộc họp báo tại Trung Tâm Truyền Thông Kyiv, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine đã cho chiếu cảnh một tháp pháo rơi từ trên trời xuống trong một đám khói đen sau khi nó bị thổi bay khỏi một xe tăng Nga trong hiệu ứng được gọi là kích nổ bên trong xe tăng.

Phát ngôn nhân Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine nói: “Trên thảo nguyên Donbas, một chiếc xe tăng của đối phương đã gặp các binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine và họ đã 'xé toạc tháp pháo' bằng hiệu ứng ‘kích nổ bên trong xe tăng’”.

Hiệu ứng kích nổ là khi đạn của xe tăng phát nổ, khiến tháp pháo của nó bị thổi bay. Xe tăng Nga được biết là có một lỗ hổng thiết kế khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này.

Các xe tăng T-72, T-80 và T-90 đều có hệ thống tự động nạp đạn cho phép chúng hoạt động mà không cần thêm một binh sĩ thứ tư trong xe tăng, giúp xe tăng nhỏ gọn hơn và do đó khó bị bắn trúng hơn.

Nhưng điều này phải trả giá đắt: nếu khoang chứa đạn bị bắn trúng, nó sẽ có nguy cơ phát nổ bên trong xe tăng, dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng làm bật tung tháp pháo.

Xe tăng hiện đại của phương Tây, chẳng hạn như M1 Abrams của Mỹ hoặc Leclerc của Pháp, không gặp vấn đề này vì chúng có các lỗ thông hơi có thể mở và dẫn chất nổ, và lực nổ của chúng khi được kích nổ, ra xa tổ lái. Điều này làm tăng tỷ lệ sống sót của tổ lái.

4. Âu Châu muốn sử dụng tiền của giới tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

Cơ quan điều hành của Liên minh Âu Châu được tường trình đang xem xét sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga, bao gồm cả từ các nhà tài phiệt Nga, để giúp tái thiết Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Strasbourg, Pháp, hôm thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen nói rằng họ đang làm việc trên một “khuôn khổ pháp lý” cho phép họ sử dụng tài sản từ Nga và các nhà tài phiệt để khôi phục Ukraine.

“Tôi nghĩ rằng đó là vấn đề công lý khi xem xét khả năng này,” cô nói.

Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành một cuộc xâm lược vào cuối tháng Hai, Ukraine đã bị tàn phá bởi chiến tranh với những thiệt hại đáng kể.

Hội đồng thành phố ở Mariupol, nơi đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt trước khi Nga thông báo rằng thành phố đã bị san bằng hoàn toàn, và cho biết ước tính sơ bộ cho thấy nỗ lực tái thiết có thể mất đến 10 tỷ USD cho riêng thành phố đó.

Giờ đây, Ủy ban Âu Châu đang xem xét các tài sản của Nga đã bị đóng băng sau khi lực lượng của Putin xâm lược để đưa ra dự luật tái thiết trong tương lai, ngay cả khi vẫn chưa rõ bên nào cuối cùng sẽ thắng.

Von der Leyen đã đề cập đến Hội nghị phục hồi Ukraine gần đây ở Lugano, Thụy Sĩ, đã chứng kiến hơn 40 quốc gia ký kết để giúp hỗ trợ phục hồi Ukraine.

Bà cho biết: “Tiếp sau đó là một hội nghị lớn dưới sự bảo trợ của Chủ tịch G7 của Đức và Ủy ban Âu Châu, nhằm tập hợp tất cả các chuyên gia hàng đầu về phục hồi.”

“Chúng tôi chưa bao giờ có sự phục hồi như thế này trước đây, vì vậy chúng tôi cần những người nổi bật nhất và giỏi nhất trong ngành. Tất nhiên, một hệ thống quản lý được đưa ra phải có đủ năng lực, trách nhiệm và thuyết phục đối với tất cả các sáng kiến sẽ nhận được tài trợ, kết hợp đầu tư với cải cách để phục hồi Ukraine.”

Hôm thứ Tư bà Von der Leyen cũng cho biết rằng “hội nghị cấp cao” trong tương lai sẽ được triệu tập sau mùa hè.

5. Nói năng mê sảng: Đồng minh của Putin nói ai dám trừng phạt Nga là phạm tội ác chống nhân loại

Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An Ninh Nga, cảnh báo hôm thứ Tư rằng trừng phạt Nga, một quốc gia có vũ khí hạt nhân, là một tội ác chống nhân loại, vì điều đó đe dọa “sự tồn tại của loài người”.

Medvedev, cựu tổng thống và thủ tướng Nga, là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin, mô tả những nỗ lực tạo ra tòa án để điều tra hành vi của Nga trong cuộc xâm lược Ukraine là “điên rồ”.

“Những đề xuất này vô hiệu về mặt pháp lý. Đồng thời, bản thân ý tưởng trừng phạt một quốc gia có tiềm năng hạt nhân lớn nhất là một điều ngu xuẩn”, Thủ tướng Medvedev nói.

Medvedev còn đi xa đến mức cho rằng trừng phạt Nga là một tội ác chống nhân loại, vì điều đó đe dọa “sự tồn tại của loài người”.

Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, đang điều tra các tội ác chiến tranh có thể xảy ra trong cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi Tổng thống Nga phải chịu trách nhiệm trong bối cảnh số thường dân chết ở Ukraine tiếp tục gia tăng.

Nga đã bị cáo buộc cố ý nhắm vào dân thường, sử dụng các phương pháp chiến tranh bừa bãi và sử dụng bom bi và đạn dược với không tương xứng đối với dân thường.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết vào tháng 3, một tháng sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, rằng quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

“Đánh giá của chúng tôi dựa trên việc xem xét cẩn thận thông tin có sẵn từ các nguồn công khai và tình báo. Như với bất kỳ tội danh nào bị cáo buộc, tòa án có thẩm quyền xét xử tội phạm đó là cơ chế chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc xác định tội danh trong các trường hợp cụ thể. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo về tội ác chiến tranh và sẽ chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được với các đồng minh, đối tác cũng như các cơ quan và tổ chức quốc tế, nếu thấy thích hợp. Chúng tôi cam kết theo đuổi trách nhiệm giải trình bằng mọi công cụ hiện có, bao gồm cả truy tố tội phạm”.

Mặc dù bị nhiều người cáo buộc là cố tình tấn công các mục tiêu dân sự, nhưng Nga vẫn luôn phủ nhận hành động này và nói rằng họ đang thực hiện một “chiến dịch quân sự đặc biệt” chống lại “tân Quốc xã” của Ukraine và chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự.

Newsweek đã liên hệ với ICC để yêu cầu bình luận.
 
HĐGM cảnh báo Colombia sắp hết linh mục. Lviv cấm Chính Thống Giáo trực thuộc Moscow hoạt động
VietCatholic Media
08:28 07/07/2022


1. Hội đồng Giám mục: Colombia sắp hết linh mục

Trong 30 năm qua, đã có sự suy giảm về ơn gọi chủng sinh trong nước; nếu xu hướng tiếp tục, trong tương lai sẽ có ít linh mục hơn ở Colombia.

Theo số liệu của Hội đồng Giám mục Colombia, tại nước này hiện có 600 phó tế vĩnh viễn 7.000 linh mục triều và 4.000 linh mục dòng.

Có lẽ với bức tranh toàn cảnh này thì không có quá nhiều lo ngại, trừ khi chúng ta bắt đầu bối cảnh hóa hiện tại từ quá khứ. Vào năm 1990, đất nước có 6.000 chủng sinh, vào năm 2020, con số đó giảm xuống chỉ còn 2.400 và vào năm 2021 là 1.700, và sự suy giảm này đang tiếp tục diễn ra.

Theo Cha Manuel Vega León, giám đốc Ủy ban Mục vụ và Đời sống Thánh hiến của Hội Đồng Giám Mục Giám mục Colombia, nếu xu hướng này tiếp tục, tương lai sẽ rất phức tạp vì sẽ không có việc chăm sóc mục vụ trong các cộng đồng giáo xứ.

Một số yếu tố quyết định làm nổi bật lý do tại sao Giáo hội Colombia lại trải qua tình trạng này. Vào những năm chín mươi, ơn gọi thường xuất phát từ các gia đình đông con ngoan đạo, nhưng đó không phải là thực tế ngày nay, bởi vì số con trong một gia đình ngày càng ít đi, với hầu hết các gia đình chỉ có một con.

Có những vùng tại Colombia đang mất dần sự gắn bó với ơn gọi tư tế, chẳng hạn như Santander và Antioquia. Và cuối cùng, không phải là một thực tế nhỏ, là những vụ tai tiếng trong Giáo Hội Công Giáo, đã tạo ra sự chán nản và mất lòng tin trong các gia đình.

Nhưng Cha Vega León nhìn thấy cơ hội trong khó khăn; đối với ngài, một số chiến lược là cần thiết. Đầu tiên là sự đồng hành của các nhà vận động ơn gọi. Mỗi thẩm quyền của Giáo hội được kêu gọi ủy nhiệm một linh mục hoặc một nữ tu để đồng hành với các thanh niên và thiếu nữ trong khi họ phân định về ơn gọi của mình.

Thứ hai, thực hiện các chương trình mầm non ơn gọi trong các Giáo phận, nơi ươm mầm cho ơn gọi trong những giai đoạn đầu tiên của cuộc đời (thời thơ ấu, thiếu niên và thanh niên); và thứ ba, bảo vệ gia đình qua các thực hành hữu ích như dạy giáo lý, hoặc các bí tích như Thánh Thể và thêm sức.

Với lời kêu gọi này, Giáo Hội Công Giáo hy vọng rằng mối quan tâm về ơn gọi không chỉ được xem như một mối quan tâm định chế, mà còn là quan tâm và hy vọng của các gia đình, và cá nhân về một phong cách sống phục vụ thế giới, xã hội và chính giáo hội.


Source:caracol.com.co

2. Lviv cấm Chính Thống Giáo trực thuộc Mạc Tư Khoa hoạt động

Hội đồng địa phương ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine đã trở thành hội đồng đầu tiên cấm một Giáo Hội Chính thống giáo có liên kết trực tiếp với Mạc Tư Khoa hoạt động.

Theo thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi, việc hội đồng nhất trí bỏ phiếu cấm hoạt động của Giáo Hội Chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gọi tắt là UOC – có tính chất “chính trị” và không có hiệu lực lập pháp, vì các quy tắc về các tổ chức tôn giáo phải được đưa ra ở cấp quốc gia..

“Đây là một quan điểm mà chúng tôi đã lên tiếng công khai, và bây giờ các cơ quan nhà nước phải bắt tay vào giải quyết nó,” Sadovyi cho biết như trên.

UOC, cho đến tháng 5 vừa qua vẫn phải báo cáo với Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa. Thượng Phụ Kirill vẫn là thẩm quyền tối cao chính thức của Chính Thống Giáo ở Ukraine cho đến năm 2019, khi Giáo Hội Chính thống tân lập của Ukraine được các nhà lãnh đạo Giáo Hội ở Istanbul chính thức công nhận.

Một Giáo Hội Ukraine riêng biệt, được coi là một phần thiết yếu của nhà nước Ukraine mới độc lập, khỏi sự cai trị của Liên Xô vào năm 1991. Ukraine đã chiến đấu trong nhiều năm để được Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô ở Istanbul công nhận trước khi cuối cùng đạt được nguyện vọng này vào năm 2019.

Hầu hết các tín hữu giáo dân đã chuyển sang Giáo Hội mới nhưng đa số các giáo xứ vẫn trực thuộc Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, gây ra căng thẳng cao độ sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Vào cuối tháng 5, các Giám Mục của UOC đã bỏ phiếu cắt đứt quan hệ với Mạc Tư Khoa để đáp lại sự ủng hộ trắng trợn của Thượng phụ Kirill cho cuộc chiến, được Điện Cẩm Linh mô tả là một “hoạt động quân sự đặc biệt”

Hầu hết các tín hữu ở Lviv, giống như phần lớn phía tây của Ukraine, là người Công Giáo theo nghi thức Đông phương - có liên hệ với Rôma nhưng có các cử hành Phụng Vụ giống như Chính Thống Giáo.

Theo hội đồng thành phố, chỉ có bốn nhà thờ ở Lviv thuộc về UOC.

Một trợ lý cho Đức Tổng Giám Mục Lviv của UOC nói với Reuters rằng ngài không tin rằng lệnh cấm này có thể áp dụng cho UOC vì UOC đã tách ra khỏi quỹ đạo Mạc Tư Khoa.

Tuy nhiên, Yuriy Lomaha, ủy viên hội đồng cho rằng, sự đoạn tuyệt của UOC đối với Mạc Tư Khoa là “giả tạo”.

“Họ đang đi theo con đường này để ít bị chú ý hơn”, Lomaha nói với Reuters. Quan điểm của ông phản ánh sự ngờ vực rộng rãi hơn trong xã hội Ukraine về UOC và mối liên hệ lâu dài của Giáo Hội này với Mạc Tư Khoa.

Một cuộc thăm dò hồi tháng 4 cho thấy 51% người Ukraine được khảo sát muốn chính phủ ra lệnh cấm UOC, với sự ủng hộ cao hơn đáng kể ở phía tây của đất nước.
Source:Reuters

3. Đức Tổng Giám Mục Công Giáo Ukraine tại Hoa Kỳ ca ngợi quyết định ban cấp tư cách ứng viên Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine

Người Công Giáo Ukraine ở Philadelphia và trên toàn quốc đang “hoan nghênh bước đi can đảm của Liên minh Âu Châu trong việc mở rộng quy chế ứng viên cho Ukraine,” Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tại Mỹ, cho biết.

Charles Michel, chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ngày 23 tháng 6 thông báo rằng cả Ukraine và nước láng giềng Moldova đã được cấp tư cách ứng viên, theo điều mà ông mô tả là một quyết định “lịch sử” giữa hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 của Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels.

Ông Michel nói: “Chúng tôi đang gửi một thông điệp rất mạnh mẽ, một thông điệp về sự thống nhất và quyết tâm địa chính trị”, đồng thời lưu ý rằng nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Georgia, nơi “quan điểm Âu Châu” đã được công nhận, cũng sẽ được ban cấp tư cách ứng viên “một khi các ưu tiên nhất định được giải quyết.”

Hội đồng Âu Châu bao gồm các nguyên thủ quốc gia của các thành viên Liên Hiệp Âu Châu.

Ukraine đã nộp đơn gia nhập Liên Hiệp Âu Châu bốn ngày sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Đó là cuộc tấn công tiếp tục của Nga sau cuộc chiến phát động vào năm 2014 nhằm sáp nhập Crimea với sự hậu thuẫn của các lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk.

Đợt xâm lược mới nhất được đánh dấu bằng bạo lực đặc biệt khủng khiếp đối với dân thường, khiến các quốc gia kêu gọi điều tra tội ác chiến tranh và diệt chủng.

Con đường gia nhập hoàn toàn vào Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine có thể mất một thập kỷ hoặc hơn, nhưng thông báo ngày 23 tháng 6 là “một dấu hiệu cho thấy Liên Hiệp Âu Châu công nhận những hy sinh mà người Ukraine đang thực hiện hàng ngày để bảo vệ và bảo đảm tương lai của Âu Châu”, Tổng giám mục Gudziak nói như trên với trang CatholicPhilly.com, là trang tin tức trực tuyến của Tổng giáo phận Philadelphia.

“Chúng tôi đánh giá cao sự liên kết chặt chẽ hơn của Ukraine với Âu Châu, không chỉ vì nó sẽ giúp Ukraine phòng thủ vào thời điểm này trước cuộc xâm lược vô cớ của Nga, mà còn vì Ukraine sẽ đóng góp nhiều cho Liên Hiệp Âu Châu”, Đức Tổng Giám Mục, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương ở Philadelphia cho biết.

Ukraine, quốc gia giành được độc lập từ Liên Xô cũ vào năm 1991, sẽ củng cố và làm giàu cho Liên Hiệp Âu Châu và 27 quốc gia thành viên của nó, ông nói.

Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói: “Ukraine đã gắn kết Liên Hiệp Âu Châu lại với nhau trong khi chịu đựng cuộc khủng hoảng nội bộ của chính mình. “Người Ukraine đang chứng tỏ rằng có những nguyên tắc đáng sống và đáng chết. Hàng trăm người Ukraine đang cống hiến cuộc sống của họ mỗi ngày cho các nguyên tắc dân chủ, công lý và tự do “.

Đặc biệt, “hai điều đã trở nên rõ ràng” liên quan đến sự thống nhất của Liên Hiệp Âu Châu.

Ngài nói: “Thứ nhất, một mình đồng Euro không thể giữ Liên Hiệp Âu Châu lại với nhau. “Thứ hai, việc bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của thần thánh và con người - sự thật, công lý, tự do - không thể bảo đảm hòa bình và thịnh vượng.”

Khi các cuộc tấn công tàn bạo của Nga tiếp tục, “Người Ukraine đang hy sinh tối cao để bảo vệ các nguyên tắc và giá trị mà Liên Hiệp Âu Châu, và nền văn minh Âu Châu nói chung, được thành lập,” Đức Tổng Giám Mục Gudziak nói. “Họ xứng đáng hơn bất cứ ai để trở thành một phần của hiệp thông Âu Châu.”
Source:Sunday Visitor